Written by 12:50 pm ข่าวสาร

คำพิพากษา จำคุก-ตัดสิทธิ์การเมือง 3 ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของ “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 ซึ่งเป็นคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้อง 3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้แก่

นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส. พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 

เป็นจำเลย ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีเสียบบัตร ส.ส. แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยจำเลยทั้ง 3 คนถูกกล่าวว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติเรียงตามรายมาตรา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563

เป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระที่ 2-3 ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ส.ส. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีโทษตามกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาตรา 172 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง ไต่สวนพยานหลักฐานเเล้วเห็นว่าจำเลยกระผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก ส.ส. ภูมิใจไทย 3 รายจำคุกคนละ 1 ปี แต่ไต่สวนแล้วมีเหตุให้บรรเทาโทษจึงลดโทษ 1 ใน 4 คงจำคุกคนละ 9 เดือน โดยไม่รอลงอาญาเเละสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง พร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต

ต่อมาจำเลยทั้ง 3 ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลพิจารณา เเล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1 ล้านบาท

แชร์มาจาก: ราชกิจจาฯ เผย คำพิพากษาฉบับเต็ม จำคุก-ตัดสิทธิ์การเมือง 3 ส.ส.ภูมิใจไทย (msn.com)

(Visited 55 times, 1 visits today)
Close