Written by 8:41 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

อัปเดต!! บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

เช็คมาบอกต่อ ไม่ตกข่าว บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ถึงไหนแล้ว อัปเดตเช็กจากกระทรวงการคลัง mof.go.th ให้แล้ว

แจ้งข่าวด่วนๆ สำหรับใครที่ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 อยากจะรู้ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว “กรุงเทพธุรกิจ” เช็กมาให้แล้ว จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รมช.คลัง) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th กระทรวงการคลังพร้อมที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการรัฐ (บัตรคนจน) เพิ่มเติมปี 2565 ช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 หลังมีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนกว่า 22 ล้านคน

“กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างให้ประชาชนที่ลงทะเบียนข้อมูลครอบครัวไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 17 พ.ย.นี้ จากนั้นกระทรวงการคลัง จะส่งข้อมูลไปให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบอีกครั้ง” รมช.คลัง เผย

การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งนี้ ถือว่ารัดกุมมากที่สุด เพราะเชื่อมข้อมูลหน่วยงานราชการกว่า 40 หน่วยงาน เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐได้ราวไตรมาสแรกของปีหน้า

ปัญหาที่พบระหว่างการลงทะเบียนบัตรคนจนและอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์​
กรณีจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบันคู่สมรสได้หายสาบสูญ ไม่สามารถติดตามตัวได้ หรือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น ก็ต้องหาบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้รับรองข้อมูล คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับรองว่าผู้ลงทะเบียนไม่มีคู่สมรสแล้ว รวมถึง ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ตามหลักการ กรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากคู่สมรสมาเป็นเวลานาน ก็ต้องใช้วิธีการฟ้องศาล แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย ซึ่งกลุ่มคนที่รัฐให้ลงทะเบียนบัตรคนจนนั้น จะมีเงินที่ไหนไปจ้างทนาย ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุด คือ การแจ้งความเป็นหลักฐานว่า ไม่ได้ติดต่อคู่สมรสมานานแล้ว เพราะหากแจ้งความเท็จก็มีความโทษทางอาญา ดังนั้น เชื่อว่าไม่มีใครที่จะประสงค์แจ้งความเท็จอย่างแน่นอน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำสำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนครั้งนี้ราว 22.20 ล้านคนนั้น ไม่ได้ห่วงกังวลหรือตกใจใดๆ จำนวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ถือบัตรคนจนเดิมที่มีเพียง 13 ล้านคน เนื่องจากมีกลุ่มเปราะบางมากขึ้น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และอีกหลายกลุ่มที่ถูกละเลยในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อรัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆ และผู้ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ไม่มีงานทำ ก็สามารถมาลงทะเบียนได้ ซึ่งก็ส่งผลให้จำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น

เช็ก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.6 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12.6 ล้านราย จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 
1.นครราชสีมา 
2.อุบลราชธานี 
3.กรุงเทพมหานคร 
4.ขอนแก่น 
5.ศรีสะเกษ 

จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ อีกครั้งหนึ่ง 

การลงทะเบียนรายบุคคล ตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้เกณฑ์บุคคล หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ

การประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 

ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

  1. เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” คลิกที่นี่เลย
  2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิดเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)
บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ถึงไหนแล้ว อัปเดตเช็กให้แล้ว

cr. กระทรวงการคลัง , โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แชร์มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

(Visited 249 times, 1 visits today)
Close