Written by 12:16 pm ข่าวสาร

‘สิทธิบัตรทอง’ รับยาฟรี!!กว่า 200 สาขา ‘บู๊ทส์’ ร่วมมือ สปสช. ดูแลเจ็บป่วย 6 อาการ

เริ่มแล้ว!! ร้านยาบู๊ทส์ เข้าร่วมโครงการกับ สปสช.- สภาเภสัชกรรม ประเดิมให้บริการดูแลและจ่ายยาฟรี ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป 16 กลุ่มอาการ

ภก.ยศนันตวิต ทุนคำกอบพึ่งตน Healthcare Director บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับ (สปสช.) และสภาเภสัชกรรม ในการดูแลสิทธิบัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป (Common illnesses) ใน 16 กลุ่มอาการ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บู๊ทส์ได้เปิดตัวและให้บริการคนไทย มาตลอดระยะเวลา 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

จากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นร้านขายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม อันดับหนึ่งในใจคนไทย สามารถให้บริการทางด้านสุขภาพที่เข้าถึงคนไทยได้มากขึ้นและเข้าถึงคนไทยในทุกระดับ บริษัทจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ สปสช. และสภาเภสัชกรรม ในการร่วมดูแลสุขภาพประชาชนสิทธิบัตรทองในครั้งนี้

ในส่วนของความพร้อมในการให้บริการประชาชน สิทธิบัตรทอง นั้น ปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่ให้บริการกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมีช่องสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เช่นใน Boots Mobile App เป็นต้น มีเภสัชกรมากกว่า 230 คน มีการอบรมเภสัชกรเพื่อเตรียมตัวให้บริการในโครงการนี้โดยเฉพาะ และคาดหวังว่าจะทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองที่มารับบริการ ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

สำหรับขั้นตอนวิธีการในการรับบริการร้านบู๊ทส์นั้น ไม่มีความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรทองและลูกค้าทั่วไป ทุกคนจะได้รับบริการที่เป็น high standard หรือมาตรฐานในระดับสูงเหมือนกันทั้งหมด เพียงแต่ในส่วนของการใช้สิทธิบัตรทองนั้นจะต้องมีการใช้บัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนตามที่ สปสช. กำหนด

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการซักประวัติสอบถามอาการโรคแล้วจ่ายยาให้ และเมื่อจ่ายยาไปแล้ว เภสัชกรจะมีการติดตามอาการภายใน 3 วัน นอกจากนี้ หากคนไข้กลับถึงบ้านแล้วมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาถามในช่อง pharmacist chat ของแอปพลิเคชันบู๊ทส์ ได้อีกด้วย

แชร์มาจาก: thebangkokinsight

(Visited 89 times, 1 visits today)
Close