Written by 7:00 pm ข่าวสาร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แต่ละปั๊มปรับเท่าไหร่? เช็กได้เลยที่นี่

ข่าววันนี้ อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 6 กันยายน 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้แจ้งราคาน้ำมัน มาดูได้เลยที่นี่

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 6 กันยายน 2565 ปรับเท่าไหร่? 

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แชร์มาจาก: trueid

(Visited 273 times, 1 visits today)
Close