Written by 8:23 am โควิดวันนี้

ยอดผู้ติดเชื่อประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่10 พค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,230 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,226 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย

  • ยอดผู้ป่วยสะสม 2,114,133 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)
  • ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,337,568 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย

  • ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 7,498ราย
  • ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 29,196ราย
  • ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 11,132 ราย
  • ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,059,876 ราย
  • ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,228,370 ราย
  • เหลือกำลังรักษาตัว 80,002 ราย
  • จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,481 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 19 ราย
  • อัตราครองเตียง ร้อยละ 18.5

ผู้อ่านสามารถเช็คยอดผู้ป่วยแต่ละวันผ่านทาง สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ได้เหมือนกัน

ที่มา – ศูนย์ข้อมูล COVID-19

(Visited 288 times, 1 visits today)
Close