Written by 3:38 pm โควิดวันนี้

16 ก.พ. 2565 ยอดโควิดในประเทศวันนี้

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 16,462 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 136 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 415,627 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,639,062 ราย เสียชีวิตรวม 22,516 คน

วันนี้ (16 ก.พ.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 16,462 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,326 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 136 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 794 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยสะสม 415,627 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,639,062 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,516 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก

Xศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 10,868 ราย ผู้หายป่วยสะสม 309,757 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,478,251 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 138,295 ราย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.จะเป็นผู้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมเวลา 12.30 น.

(Visited 62 times, 1 visits today)
Close