ข่าสาร

แจ้งอพยพประชาชน ริมแม่น้ำจันทบุรีด่วน หลังเขื่อนท่าระม้าอาจเกิดน้ำล้นตลิ่ง

ผู้ว่าฯ จันทบุรี แจ้งอพยพ