ป้ายกำกับ: หมอพร้อม

ขอได้ทันที “ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล” ผ่านหมอพร้อม

ข่าวสาร, หมอพร้อม

สธ.ร่วม 3 หน่วยงานพัฒนา “ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลR...
Read More

ลงทะเบียนใช้งาน “หมอพร้อม”

ลงทะเบียน, หมอพร้อม

“หมอพร้อม” แจ้งประชาชนให้ลงทะเบียนใช้งาน หม...
Read More
Close