เช็ค ขั้นตอนขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่าน “หมอพร้อม”

เช็คขั้นตอน ขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านระบบ “หมอพร้อม” เอกสารที่ต้องเตรียม ขั้นตอนการลงทะเบียน และสถานที่รับวัคซีนพาสปอร์ตกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

หลังจากที่ “สถาบันบำราศนราดูร” ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โควิด 19 หรือ “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สามารถจองล่วงหน้าโดยเริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่หน่วยงานที่ กรมควบคุมโรค กำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ

  • ต้องใช้เอกสารอะไร

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. บัตรประชาชน

3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

  • ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตผ่านหมอพร้อม

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม

2. กดเลือกเมนู “International Certificate”

3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”

4. กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสาร

5. เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ ได้แก่ มารับด้วยตนเอง, จัดส่งตามที่อยู่ และอีเมล

6. เลือกช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ หรือ ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

7. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)

  • สำหรับคนฉีดวัคซีนตัวเลือก

สำหรับใครที่ฉีด “วัคซีนตัวเลือก” เช่น “ซิโนฟาร์ม” สามารถขอรับผ่านระบบ “หมอพร้อม” ได้เช่นกัน ทั้งนี้ หากยังไม่เคยลงทะเบียนหมอพร้อม สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนในหมอพร้อม และทำตาม ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตข้างต้นได้เลย

สำหรับ ข้อมูลการฉีดวัคซีน จะปรากฏในระบบ ซึ่ง วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) มีชื่อทางการค้าว่า “COVILO” 

  • ขอรับได้กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ 

1. กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

2. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

3. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

  • สถานที่ขอวัคซีนพาสปอร์ต กทม. ปริมณฑล

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. 02-134-0134

นัดล่วงหน้าทาง E-mail : [email protected]

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-590-3430 หรือ E-mail : [email protected]

3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

เวลาทำการ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.

โทร. 02-590-3232

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.

เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. 02-521-0943-5

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ