ข่าสาร

อย.แจ้งเตือนด่วน “วัคซีนซิโนแวค” รวมตัวเป็นเจลใส เขย่าไม่หาย ถ้าเจอขอให้ระงับการฉีดได้

อย.แจ้งเตือน วัคซีนซิโนแว