แอพ หมอพร้อม ฉีดวัคซีนแล้วแต่ข้อมูลไม่ขึ้น ข้อมูลไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร ?

เปิด 2 สาเหตุข้อมูลไม่บึ้นบนหมอพร้อม พร้อมช่องทางติดต่อเพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ทั้งกรณีข้อมูลไม่ขึ้น และข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง พร้อมช่องทางการติดต่อเพื่อแก้ไข ดังนี้

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมอพร้อม

  1. โรงพยาบาลยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)
  2. โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขลอตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

แนวทางแก้ไข

ติดต่อโรงพยาบาล/จุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล/ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ช่องทางติดต่อ เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง

  • ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0-2203-2883
  • ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน
  • สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)
  • วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06-4217-5520, 0-2078-9350 หรือ [email protected]
  • ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบั้มรูป บน FB : หมอพร้อม)
  • ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้น ๆ