บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เปิดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ชัดเจนแล้ว คาดมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านราย ดูชัดๆ ที่นี่

เกาะติด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ หลัง กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีมติชัดเจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำ จากเดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ถือบัตรราวประมาณ 13.5 ล้านราย กระทรวงการคลัง คาดว่าเปิดลงทะเบียนใหม่จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มเป็น 15 ล้านราย

ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความล่าสุด ว่า  นายกฯเดินหน้าเยียวยาประชาชน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน โดยครั้งนี้จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ 

โดยจะขอสรุปเกณฑ์ไว้ดังนี้

• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

• รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

• ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

• ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

• ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

• ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

• หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

หากสามารถใช้สิทธิและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับสิทธิได้ ผมอยากสนับสนุนให้ออกมาใช้สิทธิที่รัฐบาลเตรียมวางแผนไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับ ไม่พลาดทุกโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ.

แชร์มาจาก: ฐานเศรษฐกิจ

เช็คที่นี่! ผลการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั่วประเทศ

เช็คที่นี่! ผลการเลือกตั้ง นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์

ผ่านไปแล้วสำหรับการ “เลือกตั้ง อบต.” ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกอบต.) ภายหลังมีคำสั่งคสช. ที่ 85/2560  ซึ่งได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบต. ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 โดยเริ่มเปิดคูหาลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น. ที่ผ่านมา 

การ “เลือกตั้ง อบต.” ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการวัดกระแสการเมืองท้องถิ่นไปสู่การเมืองระดับประเทศอีกครั้ง

โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จะมาแนะนำเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามตรวจสอบผลการเลือกตั้ง อบต. ดังนี้

ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  บัตรดี บัตรเสีย จำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 • กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ พื้นที่ตำบลที่ต้องการทราบการเลือกตั้ง  ซึ่งข้อมูลจะปรากฎให้ทราบแบบอัพเดททันสถานการณ์ 

ทั้งนี้ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่ว้นเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการร้องเรียนจะไต่สวนและประกาศไม่ช้ากว่า 60 วันถึงผลการเลือกตั้ง หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17

การแจ้งเหตุที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
 • กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

แชร์มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

ธอส. เตือนประชาชน SMS ให้กู้จาก “GBH” ไม่เกี่ยวข้องกับ​ธนาคาร

ธอส.เตือนประชาชน SMS ให้กู้จาก “GBH” ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร​ แนะไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล​ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตือนประชาชนกรณีที่มีผู้ส่งข้อความ SMS โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า “GBH” ระบุว่า “คุณสามารถกู้ได้ 3600,000 จากทางเรา” พร้อมแนบลิงค์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเนื่องชื่อผู้ส่งใกล้เคียงกับ SMS จาก ธอส.ที่ใช้ชื่อว่า “GHBank” หรือ GHBSmart” โดย ธอส. ขอยืนยันว่าข้อความ SMS จาก “GBH” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธอส. ซึ่งปัจจุบันธนาคาร ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อแจ้งวงเงินให้กู้หรือเชิญให้ประชาชนทั่วไปกู้แต่อย่างใด 
 
ทั้งนี้ หากลูกค้าประชาชนได้รับ SMS ในลักษณะเดียวกันนี้ ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

โอไมครอนอาจเลี่ยง Moderna คาดวัคซีนใหม่พร้อมในต้นปีหน้า

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า พอล เบอร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ของ Moderna Inc. กล่าวว่าเขาสงสัยว่าสายพันธุ์ใหม่ของโอไมครอน (Omicron) อาจหลีกเลี่ยงวัคซีนต่างๆ ในปัจจุบัน และหากเป็นเช่นนั้น อาจมีการฉีดวัคซีนที่ปรับรูปแบบใหม่ในช่วงต้นปีใหม่

“เราน่าจะทราบเกี่ยวกับความสามารถของวัคซีนในปัจจุบันเกี่ยวกับให้การป้องกัน (โอไมครอน) ในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า” เบอร์ตันกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ในรายการ “Andrew Marr Show” ของ BBC

“ถ้าเราต้องผลิตวัคซีนชนิดใหม่ ผมคิดว่าน่าจะต้นปี 2022 ก่อนที่วัคซีนนั้นจะมีจำหน่ายในปริมาณมากจริงๆ” เขากล่าว “สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Moderna คือเราสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมาก” เขากล่าว

เบอร์ตันกล่าวว่าประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีนควรจะยังคงมีอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าคนๆ หนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนมานานแค่ไหนแล้ว และสำหรับตอนนี้ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบัน

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Moderna ได้ระดมพนักงาน “หลายร้อยคน” ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา หลังจากมีข่าวการแพร่กระจายของตัวแปรโอไมครอน

ทั้งนี้ บริษัทกล่าวว่า “ตั้งแต่ต้นปี 2021 Moderna ได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อคาดการณ์ข้อกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ บริษัทได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสามารถในการพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ให้เข้ารับการทดสอบทางคลินิกใน 60 ถึง 90 วัน”

แชร์มาจาก: Posttoday

“เงินเยียวยาเกษตรกร” ไร่ละ 1,000 บาท อัพเดทล่าสุด โอนเงินวันไหนเช็กที่นี่!!

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส. จะโอนเงินวันไหน เช็กเลย!!

“เงินเยียวยาเกษตรกร” 2564 / 65 เกษตรกรยังคงเกาะติด ประกันรายได้ข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกร ตามมติ ครม. ล่าสุด งวดที่ 7 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2564

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชย งวดที่ 7 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2564

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,910.24 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,355.56 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,425.75 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,096.81 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,816.76 บาท

*สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 19 พฤศิจกายน 2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564

“เงินเยียวยาเกษตรกร” เงินประกันรายได้ข้าว เข้าวันไหน

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท ต้องติดตาม จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

เงินส่วนนี้อยู่ในมาตรการคู่ขนานในการเยียวยาเกษตรกรอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

คาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วจะได้เงินภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอน

แชร์มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

องค์การอนามัยโลกวิตก “โควิดสายพันธุ์ใหม่ ” พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “โอไมครอน”

องค์การอนามัยโลกระบุ “โควิดสายพันธุ์ใหม่” น่ากังวลหลายจุดหวั่นเชื่อหลบเลี่ยงวัคซีนได้ดีขึ้น พร้อมเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น “โอไมครอน” ขณะนี้ที่หลายประเทศเริ่มระงับเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้

องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ประชุมเกี่ยวกับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 หรือโควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 ที่แพร่ระบาดในแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ในหลายจุดจนน่ากังวล โดยการประชุมเป็นไปเพื่อพิจารณาว่าจะจัดไวรัสตัวนี้ไว้ในกลุ่มสายพันธุ์น่าสนใจ หรือสายพันธุ์น่ากังวล ก่อนจะมีการกำหนดตั้งชื่อด้วยอักษรภาษากรีก

อย่างไรก็การเรียกประชุมดังกล่าวมีขึ้นหลังจากศาสตราจารย์ ทูลิโด เดอ โอลิเวียรา ผู้อำนวยการศูนย์ตอบสนองโรคระบาดและนวัตกรรมในแอฟริกาใต้ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64 ว่า ไวรัสโคโรนาก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.1.529 มีการกลายพันธุ์ทั้งหมด 50 จุด
 ซึ่งกว่า 30 จุดอยู่ที่โปรตีนหนาม ซึ่งยึดเกาะเซลล์ในร่างกายมนุษย์และเป็นเป้าหมาย ที่วัคซีนเข้าจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.องค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ออกแถลงการณ์ ว่า เชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ สายพันธุ์ “B.1.1.529” ถือเป็นสายพันธุ์น่าวิตกกังว  และเปลี่ยนชื่อภาษากรีกว่า “โอไมครอน” ( Omicron ) ทั้งนี้ โอไมครอน เป็นเชื้อไวรัสตัวที่ 5 ในกลุ่มนี้ ก่อนหน้านี้มีโควิดสายพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่  อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา

ข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับไวรัสโอไมครอน มาจากตัวอย่างรายการหนึ่ง ที่เจ้าหน้าที่ของแอฟริกาใต้ซึ่งเก็บได้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีการรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง แล้วส่งมายัง WHO เมื่อวันที่ 24 พ.ยที่ผ่านมา ปัจจุบัน เชื่อว่า อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า แทบทุกจังหวัดของแอฟริกาใต้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโอไมครอน 

ขณะที่หลายประเทศเริ่มมีการจำกัดเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ โดยเฉพนะประเทศสหรัฐอเมริการที่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากแอฟริกาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แม้ว่า บอสตาวานา ประเทศแอฟริกาใต้จะไม่มีเที่ยวบินตรงมายังประเทศสหรัฐก็ตาม 

ด้านฮ่องกงมีการรายงานว่าตรวจการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ในผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางจากแอฟริกาใต้ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจกักตัว เพื่อวินิจฉัยต่อไป 


อย่างไรก็ตาม Dr.Eric Feigl-Ding นักระบาดวิทยา อาวุโสของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน  และทัมวิจัย กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นจากมีความน่าเป็นห่วงและควรมีการกำหนดข้อจำกัดด้านพรมแดนอย่างชัดเจน 

Dr.Eric Feigl-Ding ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุว่า เนื่องจากมีการวิเคราะห์ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้อาจจะสามารถหลบรหลีกเลี่ยงวัคซีนอาจเป็นจริงกับตัวแปรนี้  เพราะสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วย 2 รายในฮ่องกงได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาแล้วทั้งคู่ 

แชร์มาจาก: คมชัดลึก

เอไอเอส-ทรู-ดีแทค เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน ฉีดฟรี “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา”

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนวัคซีนหลักที่ให้บริการแก่ประชาชนในเข็มที่ 1, 2 และ 3 เป็นชนิด Pfizer และ / หรือ Moderna โดยขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน สามารถลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนได้ทั้ง AIS, True, dtac และ NT ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ส่วนผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปีจะได้รับวัคซีนเป็นชนิด Pfizer เท่านั้น

 • AIS : ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ais.th/vaccine
 • True : กด *707# แล้วโทรออก หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ vaccine.trueid.net
 • dtac : ลงทะเบียนที่แอป dtac หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ app.dtac.co.th/vaccine
 • NT : ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ covid19vaccine.ntplc.co.th

ที่มา : CVC กลางบางซื่อ

ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,559 ราย ตาย 64 ราย ATK อีก 2,806 ราย

ยอดโควิด-19 วันนี้ ยังต้องติดตาม หลังพบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 6,559 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 64 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,806 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 พ.ย.2564 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,559 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 2,094,886 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,806 ราย สะสม 334,437 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 64 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 20,551 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 20,642 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 80,277 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 6,875 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,966,538 ราย

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 24 พ.ย. 2564 รวม 90,468,955 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,233,526 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 40,056,072 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,179,357 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

แชร์มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลัก เป็น “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา” เข็มที่ 1, 2 เเละ 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลัก เป็น “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา” เข็มที่ 1, 2 เเละ 3 เริ่มตั้งเเต่ 26 พ.ย.เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

1- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิด ‘วัคซีนหลัก’ ที่ให้บริการในเข็มที่ 1, 2, 3 เป็นวัคซีนของไฟเซอร์ (Pfizer ) และ / หรือโมเดอร์นา (Moderna) ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน

2- โดยเด็กอายุ 12-18 ปี ให้บริการเป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น

3- สำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนของเเอสตราเซเนกา ( AstraZeneca) หรือซิโนเเวค (Sinovac) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

4- ประชาชนสามารถนัดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย ดังนี้

⚫ AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

⚫ TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

⚫ DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

⚫ NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

แชร์มาจาก: Positioning Online

แอพ หมอพร้อม ฉีดวัคซีนแล้วแต่ข้อมูลไม่ขึ้น ข้อมูลไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร ?

เปิด 2 สาเหตุข้อมูลไม่บึ้นบนหมอพร้อม พร้อมช่องทางติดต่อเพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ทั้งกรณีข้อมูลไม่ขึ้น และข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง พร้อมช่องทางการติดต่อเพื่อแก้ไข ดังนี้

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมอพร้อม

 1. โรงพยาบาลยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)
 2. โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขลอตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

แนวทางแก้ไข

ติดต่อโรงพยาบาล/จุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล/ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ช่องทางติดต่อ เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง

 • ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0-2203-2883
 • ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน
 • สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)
 • วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06-4217-5520, 0-2078-9350 หรือ [email protected]
 • ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบั้มรูป บน FB : หมอพร้อม)
 • ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้น ๆ