ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวงวด 1-4 วันไหนบ้างเช็คที่นี่

ตรวจสอบไทม์ไลน์ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4  ให้ชาวนา 9-10 พ.ย.นี้ พร้อมส่วนต่างราคาชดเชยข้าวแต่ละชนิดแบบละเอียด

“ประกันรายได้ข้าว” หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4.68 ล้านคน งบประมาณ 13,604 ล้านบาท ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กำหนดวันโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าวในงวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ราคาประกันรายได้ข้าว2564/65

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ไทม์ไลน์ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว 

งวดที่ 1 ธ.ก.ส.จ่ายเงิน วันที่ 9 พ.ย. 2564

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,135.77 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 57,900.78 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,595.25 บาท  รับเงินส่วนต่างสูงสุด 57,524 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,052.13 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 26,303.25 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,934.62 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 58,038.6 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,337.47 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 69,399.52 บาท

งวดที่ 2 ธ.ก.ส.จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,130.44 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด  57,826.16 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 59,506.56 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,019.07 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 59,506.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,918.69 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 59,506.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,348.79 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 69,580.64 บาท

งวดที่ 3 ธ.ก.ส.จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,136.46 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด  57,910.44 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 59,506.56 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,044.44 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 26,111 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,969.31 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 59,079.3 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,394.98 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 70,319.68 บาท

งวดที่ 4 ธ.ก.ส. จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,213.47 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 58,988.58 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด บาท 59,506.56 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,123.76 บาท  รับเงินส่วนต่างสูงสุด บาท28,094 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 2,089.91 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 62,697.3 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,466.59 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 71,465.44 บาท

หมายเหตุ: การประกันรายได้ได้กำหนดราคาประกันที่ความชื้นที่ 15% หากความสูงขึ้นก็จะมีการหักความชื้นตามน้ำหนักไป เพื่อนำไปคำนวณราคาใกล้เคียง ส่งผลให้เงินที่ได้จะลดลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท รอบแรกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครัวเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

การคำนวณเงินประกันรายได้ข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต ใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ


เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect หรือสามารถ เช็คเงินเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com คลิก

ข่าวต้นทาง: thansettakij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *