ข่าสาร

ด่วนที่สุด! แจ้งเตือนประชาชน “อยุธยา” รับสถานการณ์ฝนตก-ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

กปภจ. อยุธยา แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน จัดชุดร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

วันนี้ (5 ต.ค. 64) นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ว่า กรมอุตุนิยวิทยา คาดหมายว่าในช่วงวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีฝนตกซุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังในที่ราบลุ่มต่ำไว้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2564 ตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่และปริมาณน้ำที่ระบายมาจากตอนบน เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสัก เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้ประสานเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยให้จัดชุดร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบต่อไปด้วย

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ