ข่าสาร

ชิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 น้องๆ แอสตร้าฯ 2 เข็มเลยนะ

ชิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 น้องๆ แอสตร้าฯ 2 เข็มเลยนะ

วันที่ 12 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนชิโนแวคเข็มที่ 1 ตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2

โดยยกผลวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่พบว่าการฉีดวัคซีนสลับชนิดกันนั้น จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าได้สูงขึ้น

ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้

เข็มที่ 1 ชิโนแวค
เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (ห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์)

นพ.โอภาส กล่าวว่า แนวทางนี้ จะสร้างภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ก็ยังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ต่อไป

ที่มา: NewsXtra