ข่าสาร

เช็กเลย ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบใหม่ 2,500 และ 5,000 บาท

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ แรงงานเตรียมเฮ เช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2,500 บาท และ 5,000 บาท

วันที่ 13 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ในกลุ่มแรงงานที่รับผลกระทบจากประกาศ “เคอร์ฟิว” และ “ล็อกดาวน์” เฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยจะมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

1. ลูกจ้าง มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

2. นายจ้าง มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน

3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

4. ผู้ที่อยู่นอกระบบ ม.33 อาชีพอิสระ ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

5. ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบ ประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือ ดังนี้

– นายจ้าง จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
– ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

6. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่มีลูกจ้าง ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

7. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยรัจะช่วยจ่ายเงิน ดังนี้

– นายจ้างได้รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)
– ลูกจ้างสัญชาติไทย ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน

8. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ใน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ไม่มีลูกจ้าง ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยรัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

ที่มา: ไทยรัฐ