Written by 9:55 pm ข่าวสาร, โควิดวันนี้

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าตัว โควิดหลังสงกรานต์

สถานการณ์โควิด-19 ที่มีการคาดการณ์กันว่าหลังสงกรานต์จะมีผู้ป่วยกลับมาติดเพิ่มนั้น ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบเท่าตัว

ครบแล้วระยะเวลา 14 วัน หลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสูงสุดของระยะฟักตัวโควิด-19 แล้ว (ระยะฟักตัวโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 2-14 วัน) กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ระบุว่า ข้อมูลของสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2566 ยอดเพิ่มเกือบเท่าตัว โดยพบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,811 ราย เฉลี่ย 258 รายต่อวัน

ขณะที่ผู้เสียชีวิตจำนวน 10 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรอบสัปดาห์ก่อน 

ช่วงระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน พบว่า ในรอบสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มี 1,088 ราย เฉลี่ยวันละ 155 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มี 5 ราย ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 8,382 ราย โดยตั้งแต่ 1 มกราคม ส่วนผู้เสียชีวิต สะสม 288 ราย นับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา

สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังไม่พบการรายงานว่ามีผู้เข้ารับวัคซีนเพิ่มเติม โดยในปัจจุบันฉีดวัคซีนสะสม 144,951,341 โดส แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,233,919 โดส คิดเป็น 82.28% เข็มที่ 2 จำนวน 53,730,348 โดส คิดเป็น 77.25% และตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 33,987,074 โดส 

แชร์มาจาก: pptvhd

(Visited 41 times, 1 visits today)
Close