Written by 7:22 pm ข่าวสาร, โควิดวันนี้

เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง!!! เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19

“กรมการแพทย์” เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามหน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และให้บริการประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2566 มีรายงานว่า กรมการแพทย์ ระบุว่า จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่หลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเปิดจุดฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

โดยขอเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หรือหลังจากได้รับวัคฉีดเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 ได้

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลต่างๆ มียา เวชภัณฑ์ และเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และยังสามารถให้บริการรักษาโรคต่างๆ ได้ตามปกติ

โดยรายชื่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่เปิดให้บริการ มีดังนี้

1. โรงพยาบาลราชวิถี

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-13.30 น.
 • ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ Bivalent และ LAAB

2. สถาบันโรคผิวหนัง

 • ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
 • ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาเทา และแอสตราเซเนกา

3. โรงพยาบาลเลิดสิน

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.
 • ณ ห้องตรวจ 403
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาเทา ฝาแดง ฝาส้ม และ LAAB

4. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น. ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดง ฝาส้ม ฝาม่วง และฝาเทา

5. สถาบันประสาทวิทยา

 • วันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 • อาคารรัชมงคลชั้น 1 ห้องหัตถการ
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นา (Bivalent) และ LAAB

6. สถาบันโรคทรวงอก

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
 • ณ อาคาร 8 ชั้น 1
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์, Bivalent และ LAAB

7. โรงพยาบาลสงฆ์

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 • ณ แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

8. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
 • ห้องฉีดยาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาแดง ฝาส้ม และ Bivalent (ตามที่ได้รับจัดสรร)

9. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

 • ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

10. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
 • ณ OPD ชั้น 3
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

11. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

 • ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
 • ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ และ LAAB

12. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

 • วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ณ ห้อง OPD (คลินิกตรวจสุขภาพ)
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

13. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.
 • ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

14. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

 • วันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์

15. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 • วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ณ อาคารผู้ป่วยนอก
 • ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง (monovalent) Bivalent และ LAAB

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์

แชร์มาจาก: ไทยรัฐ

(Visited 49 times, 1 visits today)
Close