Written by 6:16 pm ข่าวสาร, โควิดวันนี้

กลับจาก “เที่ยวปีใหม่” ควรตรวจ ATK ลดแพร่ “โควิด”

กรมอนามัย ย้ำหลังกลับท่องเที่ยวปีใหม่ หากมีอาการเสี่ยงให้ตรวจ ATK ติดเชื้อให้แยกรัษา 5 วัน ส่วนกรณีไม่ติดเชื้อแต่กังวล แนะ 5 วิธีปฏิบัติลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนกลับเข้าทำงานขอให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง สังเกตอาการหากไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ให้ตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว แต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อก็ยังคงแนะนำให้แยกตัวเพื่อรักษาตนเองเป็นเวลา 5 วัน เพราะหากเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอาจส่งผลต่อการทำงาน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงสามารถพิจารณาให้พนักงานที่ป่วยหรือเสี่ยงทำงานที่บ้านได้

“กรณีตรวจแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อ หากมีความกังวลใจ เพราะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าทำงานก็สามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นได้โดย

1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน

2.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน

4.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น และ

5.เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ส่วนสถานที่ทำงานยังสามารถปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ตรวจสอบถังขยะประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิดแล้ว ยังป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย

แชร์มาจาก: mgronline

(Visited 24 times, 1 visits today)
Close