Written by 9:34 am ข่าวสาร

กยศ. ลดหนี้อีก 6 เดือน

กยศ.ขยายเวลาลดหย่อนหนี้อีก 6 เดือน ถึง 30 มิ.ย.66 ของขวัญปีใหม่ 2566 ผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการผ่านออนไลน์ได้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้อีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 66 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน

รวมถึงช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มีทางเลือกในการผ่อนชำระมากขึ้น สำหรับมาตรการลดหย่อนหนี้

(Visited 45 times, 1 visits today)
Close