Written by 12:45 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

แจกเงินครอบครัวละ 5 พันบาท ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประยุทธ์ สั่ง เตรียมงบกลาง 2 พันล้าน ออกเกณฑ์เยียวยาเหยื่อน้ำท่วม สูงสุดครอบครัวละ 5 พันบาท ไม่ต้องรอน้ำลด

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วน ประกอบกับดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานภาพรวมการช่วยเหลือ ทั้งนี้ เรื่องน้ำท่วม ตั้งแต่ 28 กันยายน 24 ตุลาคม 2565 มีผู้ได้รับผลกระทบใน 59 จังหวัด 528,000 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง หรือล้นตลิ่ง 26 จังหวัด และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่อีก 435,700 กว่าครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 79 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทดรองราชการในอำนาจของอธิบดี การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมในแต่ละเขต รวมถึงมีการป้องกันยับยั้ง 8 จังหวัด และบรรเทาความเดือดร้อน 12 จังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 181 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณได้ตั้งงบกลางช่วยเหลือ 2 พันล้านบาท เพื่อจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ ส่วนจะจ่ายครอบครัวละเท่าไร ให้ใช้เกณฑ์เมื่อปี 2554 ที่จ่ายครัวเรือนละ 5 พันบาท และปี 2559 ครัวเรือนละ 3 พันบาทเป็นเกณฑ์

ส่วนกระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการลดหย่อนภาษี ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขยายระยะเวลายื่นแบบภาษี ยกเว้นค่าเช่าให้ผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมชลประทานเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลัก รวมถึงการยางแห่งประเทศไทย ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเป็นรายหัวเช่นกัน

นายอนุชากล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งมีเรื่องค่าจัดการศพ เงินทุนเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และผู้เสียชีวิตที่มีบุตรไม่เกิน 25 ปี ให้ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนบางส่วน นอกจากนี้ ยังมอบเครื่องอุปโภค เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อครอบครัว มีการจัดทำถุงยังชีพ 13 จังหวัด 92,300 กว่าถุง ใช้งบฯกว่า 65 ล้านบาท

นายกฯ ได้มอบให้กระทวงมหาดไทยได้หาแนวคิดช่วยเหลือประชาชนได้รับการเยียวยา โดยนำการอนุมัติเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งตอนนั้นมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมครอบครัวละ 5 พันบาท และในปี 2559 มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3 พันบาท มาเป็นแนวทางเสนอเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

โดยให้เร่งจัดทำ ไม่ต้องรอน้ำลด คาดว่าอย่างเร็วจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ นายกฯ ได้พูดถึงผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้าน หากจำเป็นให้ช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่ที่ต้องอพยพ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พร้อมส่งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องรอน้ำลดแล้วค่อยไปประเมินความเสียหาย

แชร์มาจาก: ประชาชาติธุรกิจ

(Visited 385 times, 1 visits today)
Close