Written by 11:06 am ข่าวสาร, แอพพลิเคชั่น

“คนละครึ่งเฟส 5” ควรใช้จ่ายภายใน 14 วันแรก

คนละครึ่งเฟส 5” เริ่มใช้จ่ายได้ในวันนี้ (1 ก.ย.2565) เป็นต้นไป รับเงิน 800 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมแนะเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 “คนละครึ่งเฟส 5” จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับ “คนละครึ่งเฟส 5” ​​​​ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชน

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันแรกจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในส่วนของประชาชนที่จะเติมเงินเข้า G-Wallet สามารถเตรียมโอนเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนประชาชนที่จะใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

ทั้งนี้ ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 “คนละครึ่งเฟส 4” (ประชาชนรายใหม่ฯ) จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการฯ ระยะที่ 5  “คนละครึ่งเฟส 5” ได้  

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายวันนี้(1 ก.ย.) วันแรก ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

การลงทะเบียนของประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

– ประชาชนรายเดิม

เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 “คนละครึ่งเฟส 4” กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5  “คนละครึ่งเฟส 5” แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย

– ประชาชนรายใหม่ฯ

มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว

ส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกอบการร้านค้า

– ร้านค้ารายเก่า ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

– ร้านค้ารายใหม่ ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินต่อไป

ไทม์ไลน์การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” มีดังนี้

วันที่ 15 ส.ค.2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า

วันที่ 17 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform

วันที่ 19 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

วันที่ 25 ส.ค.2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 5”

วันที่ 1 ก.ย.2565 เริ่มใช้จ่าย

วันที่ 14 ก.ย.2565

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายวันนี้(1 ก.ย.) วันแรก ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : คนละครึ่ง

(Visited 255 times, 1 visits today)
Close