Written by 1:22 am ข่าวสาร, ลงทะเบียน, แอพพลิเคชั่น

เปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 5 วันแรก 

คนละครึ่ง เฟส 5 เปิดลงทะเบียนสำหรับร้านค้าวันแรก เริ่ม 06.00 น. วันที่ 15 ส.ค. 65 เช็กเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการ

จากรณีคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 กรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการสี่เดือนตั้งแต่ส.ค.-พ.ย. 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 2565 รูปแบบการดำเนินการ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

โดย การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 ดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า

วันที่ 17 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform

วันที่ 19 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

วันที่ 25 ส.ค. 2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม คนละครึ่ง เฟส 5

วันที่ 1 ก.ย. 2565 เริ่มใช้จ่าย

วันที่ 14 ก.ย. 2565

ㆍวันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก

ㆍ กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 หากได้รับ SMS  ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลัง 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้ SMS

โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 สำหรับร้านค้าใหม่ มีดังนี้

  • เริ่มลงทะเบียน รับสมัครร้านค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 06.00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

  • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ( คลิกรายละเอียด
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 2565

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

  • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
  • กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
(Visited 460 times, 1 visits today)
Close