Written by 1:58 pm ข่าวสาร

หยุดยาว 3 วันติด “วันหยุด 2565” เดือนสิงหาคม

เปิดปฏิทิน “วันหยุด 2565” วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 รวมถึงวันสำคัญเป็นเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะมีวันหยุดยาว 3 วันติด

เปิดปฏิทิน “วันหยุด 2565″ วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 รวมถึงวันสำคัญเป็นเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนส่องปฏิทินวันหยุดยาว วันหยุดราชการ และวันสำคัญในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน คือช่วงระหว่างวันที่ 12 13 และ 14 สิงหาคม 2565 และวันหยุดช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ดังนี้

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565

 • 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) นอกจากนี้ยังตรงกับ วันสารทจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

วันสำคัญเดือนสิงหาคม 2565

 • 1 สิงหาคม 2565 วันสตรีไทย จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 • 4 สิงหาคม 2565 วันสื่อสารแห่งชาติ หรือ วันสถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทย
 • 7 สิงหาคม 2565 วันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 • 18 สิงหาคม 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 • 26 สิงหาคม 2565 วันสุนัขแห่งชาติ จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 

วันหยุด 2565 ที่เหลือในปีนี้ เช็กได้เลยที่นี่

เดือน ตุลาคม 2565

 • 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
 • 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือน ธันวาคม 2565

 • 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565

แชร์มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

(Visited 311 times, 1 visits today)
Close