Written by 9:55 am ข่าวสาร, ลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนวันนี้ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4”

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ก่อนเปิดให้เริ่มจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เช็ควิธีลงทะเบียนได้ที่นี่

วันนี้(วันที่ 27 มิถุนายน 2565) จะเป็นวันแรกที่”เราเที่ยวด้วยกัน” เปิดลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4” เพิ่มอีก1.5 ล้านสิทธิ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้

ไทม์ไลน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4  เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ  จะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนจองใช้สิทธิแล้ว ดังนี้

 • เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 27 มิถุนายน2565
 • จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565
 • เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2565)
 • เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
 • เดินทางวันสุดท้ายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้

ทั้งนี้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อยู่แล้วเดิมทั้งยังไม่เคยใช้สิทธิ หรือเคยใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4” ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ให้ทุกคนจะต้องเข้าไปยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง“ใหม่ เพื่อยืนยันตัวตนตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มจองใช้สิทธิได้ต่อเนื่องต่อไปได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน10 สิทธิต่อคน

ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ถ้าจะใช้สิทธิต้องเริ่มจากการลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จากนั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิผ่าน”เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4″ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

การลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ

 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ยืนยันตัวตนภาพใบหน้าของผู้สมัคร
 • จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ Voucher สำหรับเช็คอินโรงแรม


ผู้ที่เคยลงทะเบียน’เราเที่ยวด้วยกัน”แล้ว

 • เคยลงทะเบียนในเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 มาแล้ว แต่ไม่เคยใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง”จะต้องยืนยันสิทธิอีกครั้ง โดยจำนวนสิทธิจากที่เคยให้คนละ 15 สิทธิ (ห้อง) ภายใต้เฟส 4 จะเหลือ 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 ไปแล้วบางส่วน และยังมีจำนวนสิทธิคงเหลือ จะต้องยืนยันสิทธิผ่านเป๋าตัง โดยใช้สิทธิได้สูงสุด 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิหมดแล้วทั้ง 15 สิทธิในเฟส 1-3 ลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ในเฟส 4 ได้อีก 10 สิทธิ


วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4″


1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปฯหลักในการใช้จ่าย

4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5. ได้รับ Voucher สำหรับ Check-in โรงแรม

6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

8. Check-out ออกจากที่พัก

9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10.ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

สิทธิประโยชน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4”

สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน )

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว
 

 • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
 • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย
"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้

เงื่อนไขผู้ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

แชร์มาจาก: ฐานเศรษฐกิจ

(Visited 175 times, 1 visits today)
Close