Written by 1:15 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน, หมอพร้อม

ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

ช่องทางลงทะเบียนวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยแผนการให้บริการวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็ม 4 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3
 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 ไฟเซอร์
 • เข็ม 4 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมช่องทางลงทะเบียนวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 4 ดังนี้

รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ขวบ และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
 • ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj
 • หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บางซื่อ ทุกเข็ม ทุกวัน

เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ รายงานว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 5 มี.ค. พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าและจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและได้รับเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว

อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุดหลังจากฉีดแล้ว 7-14 วัน จึงจะมีระดับการกระตุ้นภูมิที่ดี

ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลานรวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถมารับวัคซีนได้ทุกเข็มและเลือกชนิดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะการกระตุ้นภูมิที่ดี เสริมเกราะป้องกัน ก่อนถึงช่วงสงกรานต์

พบกันได้ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2, 3 ณ สถานีกลางบางซื่อทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 09.00-16.00 น.

สถานเสาวภา โมเดอร์นา

Thai Red Cross Society แจ้งว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2, 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เข็ม 1

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2, 3, 4

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เงื่อนการฉีดวัคซีน

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนวอร์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (120 วัน)

เปิดฉีดทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.30-14.00 น. ที่จุดบริการฉีดวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรนฤบดินทร์

ศูนย์ฉีดบางซื่อ

ที่เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 และ 4) ยี่ห้อไฟเซอร์ ผ่าน 4 เครือข่ายมือถือ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีเงื่อนไขของแต่ละเข็ม ดังนี้

เข็มที่ 3

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
 • ผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

เข็มที่ 4

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
 2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
 3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
 4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สูตรการฉีดและระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 • ในวันมารับบริการ สามารถเลือกฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้
 • จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • “คนเดิมบางซื่อ” ศูนย์ฯได้ทยอยนัดอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” และมารับบริการตามวันเวลานัดในแอพฯ หรือหลังจากวันนัด
 • ผู้ที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถวอล์กอินรับบริการวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มขั้นตอนรอการลงทะเบียน ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยมากกว่าการจองคิวล่วงหน้าและมาตามวันนัด

ทั้งนี้ จะเริ่มจัดฉีดวัคซีนในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565

นนท์พร้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย โดยรับวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ได้แก่ ซิโนแวค, ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า ทุกเข็ม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องลงทะเบียน (ยกเว้น รพ.พระนั่งเกล้า ต้องลงทะเบียน) โดยมีรายละเอียดแต่ละโรงพยาบาลดังนี้

 • รพ.พระนั่งเกล้า

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-11.30 น. อายุ 12 ปีขึ้นไป วันละ 600 คน และ เด็ก 5-11 ปี วันละ 100 คน

ลงทะเบียน เท่านั้น ปล่อย link ลงทะเบียนทุกวันจันทร์ ผ่านช่องทาง
เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  https://www.facebook.com/Pranangklao/

 • รพ.บางบัวทอง 2

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-10.30 น.
วันละ 100 คน

 • รพ.ปากเกร็ด

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 -12.00 น
วันละ 500 คน

 • รพ.บางใหญ่

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น วันละ 300 คน

 • รพ.บางกรวย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 200 คน

 • รพ.บางบัวทอง

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 300 คน

 • รพ.ไทรน้อย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. วันละ 200 คน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ยี่ห้อ โมเดอร์นา เข็ม 2-4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส ผ่านกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือเกิดภายในปี 2495 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จำกัดจำนวน 300 คน

ส่วนผู้ที่จองได้คิวที่ 301 เป็นต้นไป จะทำนัดให้ฉีดในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2565 โดยมีเงื่อนไขฉีดวัคซีน ดังนี้

ฉีดวัคซีน โมเดอร์นาเข็ม 2

 • เคยรับวัคซีนเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

ฉีดวัคซีน โมเดอร์นาเข็ม 3

 • เคยรับวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (1 เดือน)
 • เคยรับวัคซีนโมเดอร์นา/ไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ระยะห่าง 3-6 เดือน ตามความเสี่ยง)

ฉีดวัคซีน โมเดอร์นาเข็ม 4

 • เคยรับวัคซีนโควิดเข็ม 3 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 (4 เดือน)

สิ่งที่ต้องนำมาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 1. บัตรประชาชน
 2. ปากกาส่วนตัว
 3. ประวัติการฉีีดวัคซีนโควิด-19
(Visited 671 times, 1 visits today)
Close