Written by 11:45 am โควิดวันนี้

ยอดผู้ติดเชื่อประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,893 ราย เสียชีวิต 38 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 63,337 ราย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศประจำวัน ดังนี้

  • พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 3,893 ราย
  • จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,890 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,159,542 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย
  • หายป่วยสะสม 2,121,596 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 63,337 ราย
  • เสียชีวิต 38 ราย
  • จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย
  • อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.0

ผู้อ่านสามารถเช็คยอดผู้ป่วยแต่ละวันผ่านทาง สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ได้เหมือนกัน

ที่มา – ศูนย์ข้อมูล COVID-19

(Visited 176 times, 1 visits today)
Close