Written by 1:56 pm ข่าวสาร

รพ.สังกัด กทม. 11 แห่ง ฉีดวัคซีนโควิด แบบวอล์คอิน ครอบคลุมทุกสิทธิ

เปิดชื่อโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง รับฉีดวัคซีน “โควิด” แบบวอล์คอิน ครอบคลุมทุกสิทธิ ถึงสิ้นเดือนเม.ย.2565

วันที่ 22 เม.ย. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งข้อสังเกตจำนวนการติดเชื้อช่วงสงกรานต์ต้องรออย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ว่า ขณะนี้สำนักการแพทย์ กทม. มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 3,498 เตียง มีการครองเตียงในโรงพยาบาลหลัก 366 เตียง โรงพยาบาลสนาม 593 เตียง Hospitel 756 เตียง รวมทั้งสิ้น 1,715 เตียง คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของจำนวนเตียงทั้งหมด และคงเหลือเตียงว่างพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวน 1,793 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย.65 เวลา 18.00 น.) 

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด แบบผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมจากระบบปกติ เพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยยังเข้าระบบ HI หรือ CI ไม่ได้ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย และจ่ายยาตามระดับอาการ และให้คำแนะนำในการกลับไปแยกกักรักษาที่บ้าน โดยหากมีอาการรุนแรง ศูนย์เอราวัณจะประสาน และส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหลัก ตามระดับความรุนแรงต่อไป

พญ.วันทนีย์ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เชิงรุกของ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่ม 608 รวมถึงการค้นหาประชาชนแฝงที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงอาการหนัก และเสียชีวิต ขณะนี้ สำนักการแพทย์ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง 608 ณ จุดฉีดต่างๆ ทั้งใน และนอกโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 

“สำหรับสถิติการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น. ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 11,658 โดส ยอดสะสมการให้บริการวัคซีน 25,083,602 โดส โดยกลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว รับวัคซีนแล้ว สะสม 5,533,633 โดส” พญ.วันทนีย์ กล่าว

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ ได้ปรับแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง รวมทั้ง เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca : AZ และวัคซีน Pfizer : PZ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน เม.ย.65 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการวัคซีนที่ โรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

 1. รพ.กลาง โทร.02-225-1354 

 2. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร.02-437-7677

 3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.02-289-7000-4 

 4. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.02-429-3575-81 ต่อ 8589 

 5. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.02-543-2090

 6. รพ.ลาดกระบัง กทม. โทร.02-327-3049 

 7. รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.02-444-0163 กด 0 

 8. รพ.สิรินธร โทร.02-328- 6760

 9. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.02-452-7999

 10. รพ.คลองสามวา โทร.064-557-6009

 11. รพ.บางนา กทม. โทร.02-180-0201-3 ต่อ 103,104

พญ.วันทนีย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขมีดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 2. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป 3. สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ ทุกช่องทาง 4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ  เอกสารที่ต้องนำมาด้วย 

กรณีคนไทย นำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว กรณีคนต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต (Passport) ร่วมกับบัตรสีชมพูหรือ ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม และปากกาส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ 

แชร์มาจาก: bangkokbiznews

(Visited 245 times, 1 visits today)
Close