Written by 5:19 am หมอพร้อม

ติดโควิด ป่วยฉุกเฉิน ประกันสังคมดูแล รักษาทุกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม” ดูแล “ผู้ประกันตน” ช่วงวันหยุด “สงกรานต์” 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19 เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสูงขึ้น ไม่ตำ่กว่า 25,000 รายต่อวัน และคาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อ หลังเทศกาลสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 100,000 รายต่อวัน เรื่องดังกล่าว ท่านสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้อง ผู้ประกันตน จึงกำชับให้ สํานักงานประกันสังคมเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ตนจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสถานพยาบาลกว่า 200 แห่ง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาหรือสถานพยาบาลแม่ข่าย สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง ให้เป็นไปตามแนวทาง (UCEP PLUS) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยให้ สปสช. เป็น clearing house

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า มติคณะกรรมการการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้สํานักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. ที่ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19  กลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ตนจึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถของสถานพยาบาลท่าน เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ประกันตน และช่วยให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนต่อไป เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

(Visited 221 times, 1 visits today)
Close