Written by 2:04 pm ข่าวสาร, ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ธ.ก.ส. ผ่านทางไลน์

กู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ผ่านสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กรอกข้อมูลทุกอย่างผ่านระบบ Line และอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมหากได้รับการอนุมัติ

จากกรณีที่ ธ.ก.ส. ขยายเวลาดำเนินโครงการเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้วโดยขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภารพให้กับเกษตรกร รวมถึงลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้เงินฉุกเฉิน

 • เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

 • ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระต้นเงิน และปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน

 • เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตรา 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาขอกู้โครงการ

 • ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

วงเงินรวม

 • 10,000 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก ธ.ก.ส. หลักๆ จะมี 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. เพิ่มเพื่อนกับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID: baacfamily หรือสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อ
 2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกปุ่มขอสินเชื่อ เลือกเมนูสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และกรอกรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด
 3. รอนัดหมายจากธนาคารผ่านทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา เช่น บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)
 4. จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลา และสถานที่ที่นัดหมาย
 5. ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS
 6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ส่วนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ทำอย่างไร?

1. ลงทะเบียนผ่าน Line ID: @baacfamily หรือสแกนผ่าน QR Code

2. เลือกปุ่มขอสินเชื่อ ระบบจะแสดง Pop-Up สินเชื่อให้เลือก สินเชื่อสู้ภัยโควิด Covid-19 เพื่อทำการลงทะเบียน

3. ระบบจะแสดงหน้าผลิตภัณฑ์ให้ผู้กู้อ่านทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้น จากนั้นกดตกลง

4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

 • บัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพย์มือถือตนเอง หรือเบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งที่อยู่และรหัสไปรษณีย์)
 • เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)
 • ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)
 • หมายเลข Laser ID หลังบัตรประชาชน

5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้ครบถ้วน ก่อนทำเครื่องหมายที่ช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ”

6. กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID)
 • คำนำหน้า
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง
 • กรอกรหัสความปลอดภัย

7. จากนั้นกดลงทะเบียน ระบบก็จะนำไปหน้ากรอกประวัติส่วนตัว รายละเอียดการกู้เงิน พร้อมกับให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแสดงระบบว่าการลงทะเบียนสำเร็จในขั้นลำดับถัดๆ ไป

ที่มา: เว็บไซต์ ธ.ก.ส.

(Visited 1,039 times, 1 visits today)
Close