Written by 8:04 am ข่าวสาร

จับตา “ศปก.ศบค.” เคาะเปิด “ผับ-บาร์” 

“ศปก.ศบค.” ถก ข้อเสนอ เปิดสถานบันเทิง “ผับ-บาร์” สธ. ชง ตรวจ ATK 24 ชม.ก่อนใช้บริการ พนักงาน-ลูกค้าฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ห้ามเต้นรำ เด็กดริ๊งค์-เชียร์เบียร์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการพิจารณาร่างมาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด สำหรับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเสนอที่ประชุมศปก. พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการและสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยสถานประกอบการจะต้องทำการประเมิน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2Plus ของ กรมอนามัย จากนั้นให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป 

นอกจากนั้น ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการควบคุมโรค กำหนดให้นักร้อง นักดนตรี พนักงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือน ตรวจ ATK ทุก 3 วัน และปฏิบัติการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือนเช่นกัน และให้แสดงผล ATK ภายใน24 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

ข้อเสนอดังกล่าว ยังกำหนดให้งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการสัมผัสใกล้ชิด เช่น พนักงานบริการนั่งดริ๊งค์หรือเอ็นเตอร์เทนลูกค้า พนักงานเชียร์เบียร์ รวมถึงการให้บริการนวดสัมผัสในห้องน้ำเป็นต้น ขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอีกด้วย

bangkokbiznews

(Visited 130 times, 1 visits today)
Close