Written by 1:42 am หมอพร้อม, แอพพลิเคชั่น

หมอพร้อม เปิดฟังก์ชั่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด

แอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เปิดฟังก์ชั่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด-แนะนำแนวทางรักษาเบื้องต้น

วันที่ 14 มีนาคม 2565 หมอพร้อม ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม”

โดยการคัดกรองเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม โดยแบบประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤต และประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเร่งด่วนเพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม

ผู้อ่านสามารถเช็คยอดผู้ป่วยแต่ละวันผ่านทาง สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ได้เหมือนกัน

ที่มา – ศูนย์ข้อมูล COVID-19

(Visited 296 times, 1 visits today)
Close