Written by 5:07 am ข่าวสาร

กทม. เปิดตัวแอปฯ “หมอ กทม.” ให้บริการออนไลน์

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกทม. เปิดตัวแอปฯ “หมอ กทม.” ให้บริการตรวจรักษาออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักการแพทย์ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดทำแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับช่วงแรกนี้จะนำร่องที่โรงพยาบาลกลางและสามารถใช้บริการในแอปพลิเคชันได้บางส่วนก่อน โดยขณะนี้กำลังเร่งเปิดให้บริการต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้ครบและครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ภายในสิ้นเดือน มี.ค. นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือน เม.ย. 65 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ 

อย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรม และบริการเจาะเลือดถึงบ้าน เป็นต้น การเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ในโครงการ Smart OPD นับเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการด้วยตนเองผ่าน Mobile Application ซึ่งจะช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลาการเข้ารับบริการ และระยะเวลารอคอย อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถแสดงพิกัดจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการให้คำแนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้มาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ให้บริการ เช่น 

  1. ตรวจรักษาออนไลน์ ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Tele-medicine) สามารถตรวจรักษา ติดตามอาการตลอดจนได้รับคำแนะนำในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการสามารถรับยาผ่านไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่ร้านยาใกล้บ้าน 
  2. แจ้งเหตุฉุกเฉินกับศูนย์เอราวัณ รับการช่วยเหลือเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพิกัดของผู้ใช้งาน ณ ขณะแจ้งเหตุผ่าน แอปพลิเคชัน เพื่อส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษา และนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป 
  3. ตรวจสอบประวัติการรักษา เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลกับระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ทั้งผลวินิจฉัยโรค ประวัติการแพ้ยา/วัคซีน ประวัติรับยา ผลแลป การผ่าตัด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้อย่างสะดวก โดยสามารถเรียกดูข้อมูลการรักษาได้เองโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการรักษา 4. บริการทั่วไป เช่น นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตรวจสอบจำนวนคิวรอตรวจ การชำระเงิน ตรวจสอบสิทธิ์รักษา ลงทะเบียนตรวจรักษา ฯลฯ

ที่มา: antifakenewscenter

(Visited 245 times, 1 visits today)
Close