Written by 12:40 am ข่าวสาร

“เจอ แจก จบ” รพ. 14 จังหวัดลดปัญหาโทรสายด่วน 1330 ไม่ติด

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน “เจอ แจก จบ”

กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้จัดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการ นอกเหนือจากการดูแลที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และได้ให้โรงพยาบาลใน 14 จังหวัดรอบ กทม. เพิ่มกำลังการบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ ด้วย เพื่อช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการสีเขียวในพื้นที่ กทม.ที่ยังตกค้างจำนวนมาก รองรับได้วันละ 1.8 หมื่นคน

โดยตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2565 มีโรงพยาบาลให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 21 แห่ง เป็น 50 แห่ง

ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการรวม 7,839 ราย

4 มีนาคม 1,179 ราย

5 มีนาคม 574 ราย

6 มีนาคม 542 ราย

7 มีนาคม 3,205 ราย

8 มีนาคม 2,339 ราย

คิดเป็น 64% เป็นผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง รองลงมา 16% เป็นสิทธิประกันสังคม มีการจ่ายยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ 50% ยาฟาวิพิราเวียร์ 28% และยาฟ้าทะลายโจร 22% ซึ่งภาพรวมประชานมีความพึงพอใจในการรับบริการ และช่วยลดการโทรเข้าสายด่วน 1330 จากวันละ 70,000 สาย เหลือ 50,000 สาย ทำให้มีสายตกค้างลดลง

ผู้อ่านสามารถเช็คยอดผู้ป่วยแต่ละวันผ่านทาง สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ได้เหมือนกัน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

(Visited 307 times, 1 visits today)
Close