ข่าสาร

นอกจากหมอพร้อม มีที่ไหนบ้าง? ลงทะเบียนวัคซีนโควิด (COVID-19)

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดระลอกที่ 3 การฉีดวัคซีนโควิด ดูจะเป็น “ความหวังสำคัญ” ที่น่าจะทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงไปฟื้นตัวกลับได้ไว 

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2564 กระทรวงสาธารณสุขเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรีผ่าน LINE OA (LINE Official Account) และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป ระบบหมอพร้อมหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปฯ หรือ LINE OA “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 ชั่วคราว 

แต่ฟังก์ชั่นการติดตามผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมทั้งการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแสดงความสนใจเข้ารับวัคซีนโควิดแบบทางเลือก หรือ “วัคซีนทางเลือก” แล้ว ผ่านลิงก์ของตัวเองด้วย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ที่ไหนได้บ้าง?

หลังหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปฯ หรือ LINE OA “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 ชั่วคราว ประชาชนทุกกลุ่มที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ เช่น 

 • 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ 12.00 น. เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีโครงการไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com

2.ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)/ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)
 • ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของแต่ละจังหวัด
 • หมอพร้อม LINE OA/ แอปผลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง สามารถกดได้ที่ลิ้งก์ line://ti/p/@475ptmfj หรือแอดไลน์ “หมอพร้อม” ทั้งนี้ระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด
 • สอบถามเพิ่มเติม Call Center : 02 792 2333

ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม

หมอพร้อม ลงทะเบียนได้ทาง LINE OA และแอปพลิเคชัน ตามลิงก์ด้านล่าง

มีบัตรประชาชนใบเดียวก็ลงทะเบียนหมอพร้อมได้ สิ่งที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน 13 หลัก เลขหลังบัตร วัน-เดือน-ปี เกิด

สามารถลงทะเบียนให้คนในครอบครัวก็ได้

ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับวัคซีน?

การฉีดวัคซีนเข็มแรกสำหรับกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เมื่อระบบตอบรับนัดแล้ว จะเริ่มฉีดได้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของผู้ลงทะเบียนรอบสอง จะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

หากไปฉีดวัคซีนก่อนวันที่นัดกับ “หมอพร้อม” สามารถทำได้ และเมื่อจุดฉีดวัคซีนบันทึกเข้ามาในระบบ ระบบจะยกเลิกนัดเดิมให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้แผนการฉีดวัคซีนจะฉีดเข็มแรกให้ครบ เดือน ก.ย. 64 และฉีด เข็มสองในเดือน ธ.ค.64 

จะยกเลิกนัดฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไปได้อย่างไร? 

กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่จองคิวฉีดวัคซีนไว้

วันฉีดวัคซีนต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสิ่งยืนยันว่าลงทะเบียนหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว เช่น หน้าแอปพลิเคชัน หน้า LINE OA เอกสารที่ได้รับจาก อสม. หรือโรงพยาบาล

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เลือกยี่ห้อได้ไหม?

ขณะนี้ยังไม่สามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม หรือลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้น ดังหัวข้อข้างต้น สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลให้บริการประชาชนฟรีในช่วงนี้ ได้แก่ AstraZeneca กับ Sinovac

ฉีดวัคซีนโควิด เสียเงินหรือไม่?

การฉีดวัคซีนที่มาจากการลงทะเบียนฉีดนี้ เป็นวัคซีนฟรีจัดสรรโดยรัฐบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็น “วัคซีนตัวเลือก วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม” ซึ่งจัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ส่วน “วัคซีนทางเลือก วัคซีนโควิดโมเดอร์นา” ที่เอกชนจัดสรร จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เข็มละ 1,700 หรือแพ็กเกจละ 3,400 บาท (อ่านรายละเอียดต่อด้านล่าง) 

ไทยร่วมใจ” ลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีช่องทางล่าสุดสำหรับคนกรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2564 เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีในโครงการไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง มาก่อน

 • ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 • รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19 
 • นัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ หรือเคยเข้าร่วมแต่ลบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.ไทยร่วมใจ.com
 • รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19
 • นัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซด์

กลุ่มที่ 3 ไม่มีสมาร์ทโฟน หรืออินเตอร์เน็ต

 • ลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  7-11, Top Daily, FamilyMart และ Mini Big C 
 • นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไปลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30-18.00 น.

นอกจากนี้ยังสามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนได้ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดโครงการไทยร่วมใจมีประกาศเลื่อนการฉีดดวัคซีนตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564 ไปก่อนจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ติดตามข่าวสารการฉีดวัคซีนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com FB Fanpage ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย  แอปฯ เป๋าตังค์ และสายด่วนวัคซีนโทร. 1516 

สถานที่ฉีดวัคซีนโควิดกรุงเทพ ฯ

รายชื่อจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาล 25 จุดทั่วกรุงเทพ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 64) ดังนี้

 • PTT Station พระราม 2  
 • SCG บางซื่อ
 • True Digital Park 
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 • เซ็นทรัลเวิลด์
 • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • เดอะมอลล์ บางแค
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • โรบินสัน ลาดกระบัง
 • โลตัส มีนบุรี
 • โลตัสปิ่นเกล้า
 • โลตัสพระราม 4
 • ดิเอ็มโพเรียม
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 
 • ธัญญาพาร์ค
 • บิ๊กซี บางบอน
 • บิ๊กซี ร่มเกล้า
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สยามพารากอน
 • สามย่านมิตรทาวน์
 • เอเชียทีค
 • ไอคอนสยาม

วัคซีนทางเลือก วัคซีนโควิดเอกชน เปิดให้ลงทะเบียนจองได้แล้ว

ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลภาคเอกชนหลายแห่ง มี “แบบสำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือก Moderna แล้ว” เพื่อสำรวจความต้องการในการจองวัคซีน โดยทั่วไปจะเริ่มเก็บค่าวัคซีนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป หรือตามประกาศแต่ละโรงพยาบาล

แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกแห่งยังไม่ได้นัดหมายวัน-เวลาฉีด จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทางมาถึงของวัคซีนอย่างแน่นอน 

ภาคเอกชนคาดว่า จะได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคม 2564 จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เข็มละ 1,700 หรือแพ็กเกจละ 3,400 บาท เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการและค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว

 • โรงพยาบาลธนบุรี และเครือข่าย รวม 17 แห่ง เปิดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ @thginfo
 • โรงพยาบาลปิยะเวท สอบถามโทร. 02-129-5555
 • โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://t.co/GAcPcLChFp
 • โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ bpkconnect.com
 • โรงพยาบาลวิภาวดี สอบถามโทร.02-561-1111
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว สอบถามโทร. 02-530-2556
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค สอบถามโทร. 02-023-3333
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ สอบถามโทร.1307
 • กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://www.chularat.com/vacci…
 • กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/…
 • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์  https://www.intrarathospital.c…
 • เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สอบถามโทร. 02-714-2173
 • โรงพยาบาลบางโพ นนทบุรี สอบถามโทร. 02-587-0144
 • โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี เปิดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ https://t.co/WxR0Mn2oTl
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ สอบถามโทร. 02-363-6000
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ สอบถามโทร. 02-761-5999
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ สอบถามโทร. 02-006-8888
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา สอบถามโทร.033-050-600
 • โรงพยาบาล Mt Intermed สอบถามโทร.053-247-098     
 • โรงพยาบาลเขลางค์นครราม สอบถามโทร.054-019-619
 • โรงพยาบาลพรินซ์ (ศิริเวช) ลำพูน สอบถามโทร.053-582-888
 • โรงพยาบาลแพร่ราม สอบถามโทร.054-522-911
 • โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี สอบถามโทร.045-280-040 ต่อ 55
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม สอบถามโทร.044-614-100 
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล สอบถามโทร.042-712-800
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://t.co/ibHlzSK7RD

อย่างไรก็ตาม ข่าวสารการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเอกชนมีการอัปเดตตลอดเวลา ควรติดต่อสอบถามโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ชาวต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดในไทยได้อย่างไร? 

รัฐบาลมีนโยบาลของรัฐบาลชัดเจนว่า การฉีดวัคซีนโควิดจะฉีดให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยโดยความสมัครใจ หมายความว่า บุคคลใดที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าสัญชาติใดก็ตามหากมีความสมัครใจในการรับวัคซีนโควิด 

ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคและแอสตราเซเนก้าทั้งหมด

เริ่มจากนักการทูต ข้าราชการ หน่วยงานระหว่างประเทศ จนถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thailandintervac.com/diplomats 

และจะเปิดให้ชาวต่างชาติกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้าในวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.ThailandIntervac.com ตั้งแต่เวลา 06.00น.-18.00น.