ข่าสาร

รับ AstraZeneca เพิ่ม 4.2 แสนโดส กระจาย 126 แห่งในพื้นที่กทม. เร่งฉีดประชาชนหลังถูกเลื่อน

วานนี้ (17 มิถุนายน) กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักอนามัย แจ้งว่า กทม. ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000 ขวด หรือประมาณ 350,000-420,000 โดส (1 ขวดฉีดได้ 10- 12 โดส) ซึ่งตามนโยบายของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ให้เร่งประสานนำไปฉีดให้แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัดจากการลงทะเบียนผ่านระบบ ‘หมอพร้อม’ 14-30 มิถุนายน และ บางส่วนของ ‘ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย’

ทั้งนี้ ได้จัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้โรงพยาบาลในพื้นที่ กทม. จำนวน 126 แห่ง เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 25,000 ขวด หรือเกือบๆ 300,000 โดส และจัดสรรให้หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 หน่วย เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ขวด หรือประมาณ 100,000-120,000 โดส

ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่เลื่อนนัดก่อนหน้านี้ เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลกำหนดวันไม่เหมือนกัน ทางโรงพยาบาลที่มีชื่อจองวัคซีนไว้จะแจ้งกำหนดวันให้บริการวัคซีนผ่านช่องทางของโรงพยาบาลนั้นๆ    

ส่วนประชาชนที่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ ‘ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย’ สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย และเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์

ที่มา: THE STANDARD